หน้าแรก

นายทรงเดช  นาชัยเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 4 7

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

21 สิงหาคม 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนายทับทิม สังกะ ไปหนองโดก หมู่ที่ 9
21 สิงหาคม 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างบ้านนางดัด บุพศิริ หมู่ที่ 2
21 สิงหาคม 2561 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางเข้าวัดสว่างอารมณ์ไปทางทิศตะวันออก ซุ้มประตูหมู่ที่ 1
9 สิงหาคม 2561 ราคากลางโครงการปรับปรุงโรงเก็บพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา
15 มิถุนายน 2561 ราคากลางและรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนายทองทรัพย์ บุพศิริ ถึงบ้านนายศิริศักดิ์ เดชขันธ์ หมู่ที่ 2
15 มิถุนายน 2561 ราคากลางและรายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากดอนปู่ตา ถึงสามแยกสำนักสงฆ์สระแก้ว หมู่ที่ 3
25 เมษายน 2561 ขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการตัดถนนสายใหม่ จากฝายกุดเซือม ถึงนานายวารี ป้องดู่ หมู่ที่ 11
25 เมษายน 2561 ขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการตัดถนนสายใหม่ จากนานายไสว คะสา ถึงนานายจันที คำชนะ หมู่ที่ 11
25 เมษายน 2561 ขอบเขตและรายละเอียดของงานโครงการตัดถนนสายใหม่ จากถนนเดิมหนองโดก ถึงที่นานายสำรวญ ปัญญาสาร หมู่ที่ 1
24 เมษายน 2561 ขอบเขตงานโครงการซ่อมแซมถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านดอนปอ – บ้านเหล่าพัฒนา
23 เมษายน 2561 ขอบเขตงานการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง ของสำนักปลัด
5 เมษายน 2561 ขอบเขตงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าพัฒนา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร