โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

วันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม ได้จัดกิจกรรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม และร่วมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณวัด ศาสนสถาน ห้องน้ำห้องสุขา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดบ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

Print Friendly, PDF & Email