ร้องเรียน-ร้องทุกข์

หากท่านมีข้อปัญหาร้องเรียน-ร้องทุกข์

กรุณาติดต่อได้ที่...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

หมู่ ๙ ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม
จังหวัดนครพนม ๔๘๑๕๐
โทร. ๐๔๒ ๕๙๙ ๔๙๖
E-mail : contactus@srisongkhramgoth.go.th
https://srisongkhram.go.th

หรือกรอกแบบฟอร์มติดต่อด้านขวามือ..