ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-003 สายบ้านยางงอย – บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลด

Print Friendly, PDF & Email