หน้าแรก

นายทรงเดช  นาชัยเวียง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

ข้อมูลพื้นฐาน

ทำเนียบบุคลากร

การดำเนินงาน

การรายงาน

ข้อมูลในพื้นที่

กฏหมายท้องถิ่น

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 8

ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง

16 กันยายน 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-001 สายบ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม – บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 5 ต.นาคำ
13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-003 สายบ้านยางงอย – บ้านวังยาง หมู่ที่ 3
3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-003 สายบ้านยางงอย – บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม
3 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-001 สายบ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม – บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ
30 มกราคม 2563 ร่างขอบเขตของงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-003 สายบ้านยางงอย – บ้านวังยาง หมู่ที่ 3
13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-001 สายบ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม – บ้านคำสว่าง หมู่ที่ 5 ต.นาคำ
13 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.89-003 สายบ้านยางงอย – บ้านวังยาง หมู่ที่ 3
22 ตุลาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้ว
12 ตุลาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
12 กันยายน 2561 ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
29 สิงหาคม 2561 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

ดาวน์โหลดเอกสาร

ปฏิทินกิจกรรม

กระดานสนทนา

กิจกรรม/ข่าวสาร